★★★★★
9.2 na podstawie 6679 opinii Kiyoh

Wypowiedz umowę z McFIT

Szybko wypowiedz McFIT

★★★★★
9.2 na 10 na podstawie 6679 opinii Kiyoh

Ostatnio rozwiązane

Dlaczego Contract Terminator?

  • Gwarancja wypowiedzenia
  • Darmowa pomoc prawna
  • Ponad 480 organizacji
  • Bezpieczeństwo

Najczęściej wypowiadane w tym tygodniu

Wypowiedzenie McFIT działa w ten sposób

Jak rozwiązać umowę z McFIT?

McFit to największa sieć siłowni w Europie, posiadająca ponad 240 klubów, w tym 10 w samej Polsce. W klubach oferowana jest nie tylko przestrzeń treningowa, ale także zajęcia grupowe. W Niemczech pierwszy klub powstał w 1997 roku, a w Warszawie w 2014. Firma ma ponad 1,4 miliona klientów, a jej prezesem jest Rainer Schaller.

Co o wypowiedzeniu umowy mówi regulamin McFIT?

Zasady wypowiedzenia umowy różnią się w zależności od typu zawartej umowy: McFIT umowa na czas określony (na 12 miesięcy, 69zł miesięcznie) Zmiana okresu jej obowiązywania jest niemożliwa. Można ją wypowiedzieć najpóźniej 4 tygodnie przed zakończeniem okresu obowiązywania. W przeciwnym razie umowa zostanie przedłużona na czas nieokreślony i by ją rozwiązać trzeba będzie zachować 3-miesięczny okres wypowiedzenia.

Przykład: Tomek zawarł umowę 10 maja 2019 i nie chce by została ona przedłużona, więc musi złożyć wypowiedzenie przed 12 kwietnia 2020. Jeśli chce być pewny, że o nim nie zapomni może wysłać wniosek o rezygnację nawet 11 maja 2019.


McFIT umowa na czas nieokreślony (119zł miesięcznie) Należy ją rozwiązać z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Dodatkowo, wypowiedzenie musi odpowiadać dniowi zawarcia umowy.

Przykład: Kasia zawarła umowę 15 stycznia, złożyła wypowiedzenie 23 marca, umowa zostanie rozwiązana 15 lipca.


Twoje wypowiedzenie umowy McFIT może być gotowe w 3 minuty. Posiadamy formularz, który możesz wypełnić i wysłać samodzielnie lub zostawić wysyłkę nam


Co jest potrzebne do wypowiedzenia umowy McFit?

  1. imię i nazwisko klienta
  2. adres zamieszkania
  3. numer klienta
  4. adres email

Gotowy dokument należy wysłać do centrali McFIT pocztą, faksem lub emailem.

Umowa na okres próbny

Trening próbny daje możliwość przetestowania dowolnego klubu fitness z sieci McFIT raz na pół roku. Aby skorzystać z próbnego treningu należy zawrzeć umowę na czas próbny obowiązującą przez 8 dni, która upoważnia do jednorazowego wejścia na siłownię, bez limitu czasowego. Do zawarcia umowy na okres próbny wystarczy posiadanie dowodu osobistego. Ponadto, w czasie wizyty próbnej, można skorzystać z bezpłatnego, godzinnego treningu z trenerem w grupie max. 4 osobowej. Aby skorzystać z takiego treningu, należy dokonać rezerwacji w wybranym studiu w godzinach działania recepcji (8.00-22.00) lub telefonicznie. W McFIT umowa na okres próbny wygasa ostatniego dnia, na który została zawarta. Wypowiedzenie umowy McFIT na okres próbny nie jest konieczne.

Jak odstąpić od umowy McFit?

Masz do niego prawo, jednak musisz złożyć oświadczenie w tej sprawie do centrali McFIT w ciągu 3 dni od zawarcia umowy (tj. od dnia złożenia wniosku o członkostwo).

Jak wygląda przeniesienie członkostwa McFit?

McFIT nie wyraża zgody na przeniesienie umowy na inną osobę. Członkostwo jest osobiste, a klienci nie mogą udostępniać MemberCard osobom trzecim, także znalezienie znajomego, który odkupi od Ciebie karnet nie jest rozwiązaniem. Wypowiedzenie umowy McFIT to jedyna opcja. W przypadku naruszenia tego zakazu, McFIT obciąży klienta (właściciela karty) karą w wysokości 1000 zł. Od ww. kary można się odwołać. W przypadku dowiedzenia, iż kara ta przekracza wartość szkody poniesionej przez McFIT, klient będzie zobowiązany do uiszczenia wyłączenie wykazanej kwoty. Jeśli McFIT nie poniósł szkody, klient może zostać zwolniony z obowiązku zapłaty kary.

Jak naliczone są opłaty członowkie?

Opłaty abonamentowe powinny być wnoszone z góry, pierwszego dnia każdego miesiąca, chyba że umowa zakłada inaczej. Wypowiedzenie umowy McFIT wiąże się z wniesieniem ostatniej części abonamentu za niepełny miesiąc, która może być połączona z opłatą za poprzedni pełny miesiąc. Jeśli umowa została zawarta na czas określony możliwe jest także dokonanie jednorazowej płatności za pełne 12 miesięcy w ciągu pierwszych 7 dni od zawarcia umowy. Opłata może być dokonana przelewem bankowym lub za pomocą karty płatniczej w klubie fitness. W przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony można dokonywać opłaty z góry za każde kolejne 3 miesiące.

Czy można zawiesić członkostwo McFit?

Członkostwo można zawiesić np. wyjeżdżając na wakacje, na pełne miesiące kalendarzowe. By zawiesić członkostwo należy złożyć stosowny wniosek do McFIT najpóźniej 3 dni robocze przed terminem zawieszenia. W czasie zawieszenia jest się zwolnionym z opłat członkowskich i nie można korzystać z siłowni. Jeśli umowa była zawarta na czas określony, ulega ona przedłużeniu o czas zawieszenia. Wypowiedzenie umowy McFIT nie jest możliwe w trakcie zawieszenia karnetu, ani w chwili aplikacji o zawieszenie. Ponadto, karnetu nie można zawiesić, jeśli umowa została już wypowiedziana.

Czy McFit uznaje karnety sportowe?

McFIT obecnie nie współpracuje z karnetami typu MultiSport, FitFlex, OK System itp.

Z których klubów McFIT możesz korzystać?

Posiadanie aktywnej karty MemberCard upoważnia klientów do korzystania ze wszystkich klubów sieci McFit, na terenie całej Polski i za granicą, chyba że regulamin ich oferty na to nie pozwala.

Jakie są skutki niewypowiedzenia umowy?

Historia Pana Pawła opublikowana w sierpniu 2019

Pan Paweł skorzystał ze specjalnej oferty cenowej i podpisał umowę z McFIT na 20 miesięcy, którą opłacił z góry. Umowa została zrealizowana, a po kilkunastu miesiącach ćwiczeń Pan Paweł przestał chodzić na siłownię. Niedługo po tym otrzymał telefon od prawnika z firmy windykacyjnej, który poinformował go, że jest od dłużnikiem, ponieważ wypowiedzenie umowy McFIT nie zostało przez niego złożone w odpowiednim terminie, dług będzie egzekwowany sądowo, a sprawą zajmie się komornik. Został również zapytany kiedy planuje spłacić ten fatalny dług, ponieważ przekroczył już wszelkie terminy, a o sprawie był informowany już dawno. Gdy zapytał kiedy i w jaki sposób był rzekomo informowany, usłyszał, że wysyłano do niego maile na nieznany mu adres. Pan Paweł uznał więc, że musi to być pomyłka, jako że jego umowa była zawarta na 20 miesięcy, więc nie powinno być potrzeby składać jej wypowiedzenia. Niebawem jednak otrzymał kolejny telefon, o jeszcze mniej sympatycznym tonie, informujący o tym, że opłacona z góry umowa na czas określony którą podpisał miała zapis o konieczności pisemnego rozwiązania, po jej zakończeniu. Ponadto został poinformowany, iż ma 2,5 godziny na spłatę długu, w przeciwnym razie będzie obciążony kosztami procesowymi, komornikiem i szeregiem innych konsekwencji. Dług o którym mowa, to 240 złotych. Pan Paweł opisał też, że analogiczna sytuacja spotkała jego przyjaciela i w jego wypadku tak samo telefonujący przekraczali wszelkie normy kulturalnej, profesjonalnej rozmowy, wypowiadając się niemal agresywnie. Historia skończyła się na tym, iż Pan Paweł spłacił dług którym został obarczony, ale do McFIT na pewno nie wróci. Pozostał niesmak i przestroga dla innych, by bardzo dokładnie czytać umowy. McFIT zapytane o komentarz w tej sprawie, odpowiedziało iż osoba odpowiedzialna z mediami jest niedostępna.
O szczegółach historii możesz przeczytać tutaj: https://finanse.wp.pl/klient-mcfit-oburzony-silownia-zrobila-z-niego-dluznika-6419096037168769a
A jeśli nie chcesz by i Ciebie spotkała podobna historia, poniżej oferujemy darmowy wzór wypowiedzenia umowy McFIT, który możesz od razu wysłać i nie martwić się później.

Najczęściej wypowiadane fitness


Inne fitness


Wszytskie firmy w dziale: Fitness

McFIT numer telefonu

Możesz skontaktować się z McFIT, dzwoniąc pod +48 22 270 30 01.

McFIT adres

McFIT
ul. Jasna 14/16a
00-041 Warszawa